Bästa kund,

Enligt tidigare informationsutskick så har Tvättcenter i Frinnaryds mattverksamhet överlåtits till Hr Björkmans Entrémattor AB.
Som ett led i detta har vi överfört er som kund till ett nytt datasystem varifrån logistik och fakturor kommer utgå ifrån.

Vad innebär detta för dig som kund?
• Ny fakturamottagare:
Hr Björkmans Entrémattor, Staffanstorpsvägen 111, 232 91 Arlöv
Organisationsnummer: 556473-5032 Bankgiro: 5893-0900
• Nytt fakturautseende: Bytespriserna är omvandlade till veckopriser (t.ex. om ni hade ett bytespris på 200kr för en matta som tvättas och byts var fjärde vecka, blir veckopriset:
200kr/4v = 50kr per vecka.)
• På fakturan framgår det vilka veckor samt hur många veckor fakturan omfattar. Ibland är fakturan på 4 veckor, ibland på 5 veckor beroende på vilken månad det är. Men vi fakturera lika många veckor som ni tidigare blivit debiterade för (52 veckor per år)
• Överlåtelsen ger ett litet glapp i fakturering mellan bolagen, vilket innebär att en del kunder kommer att få 1 efterskotts-faktura för ej ännu fakturerade veckor i september, samt 1 förskottsfaktura för oktober och fram till nästa faktureringstillfälle.
Detta kommer att vara en engångshändelse, och framöver kommer ni att faktureras i förskott som tidigare.
• På grund av omläggningar i turplaneringen kan det eventuellt bli nya leveransdagar. Bytena kommer dock fortsätta ske med samma frekvens som ni har idag.
• Ny kontaktväg: Ring på 040-18 72 72 eller maila oss på info@hrbjorkman.se

I övrigt kommer ert avtal och avtalsvillkor vara detsamma som tidigare och vi hoppas ni fortsätter vara nöjda med servicen!

Tycker ni att fakturan inte stämmer mot vad ni tidigare har betalt är ni välkomna att höra av er så ska vi korrigera detta!

Vi önskar återigen er varmt välkomna till oss på Hr Björkmans Entrémattor AB!
Läs gärna mer om oss och vårt arbete på vår hemsida www.hrbjorkman.se

Med vänliga hälsningar,
Personalen på Hr Björkmans Entrémattor