EcoSmartSolution™

När du hyr matta av oss kan du vara säker på att vi har miljötänk i allt vi gör! Vi har utformat en lösning som erbjuder marknadens mest miljövänliga alternativ, tillsammans med en symbol som gör det lättare för dig och andra att känna igen det goda valet.
Här ser du några av huvuddragen för vår ekosmarta mattlösning:

 

  • Återanvändningsprocess – cirkulär affärsmodell
  • Bioteknologisk rengöringsprocess
  • Biogasdrivna leveranser
  • Fossilbränslefridriven verksamhet
  • Slutet tvättsystem med 98 % vattenåteranvändning
 

 

EcoSmartSolution

Vi har nu även byggt solpaneler på taket till vårt tvätteri!

Detta är ytterligare ett fossilbränslefritt steg i Hr Björkmans miljöarbete. Solcellerna kommer att täcka mellan 40-60 procent av den totala förbrukningen. Resten av förbrukningen kommer från vindkraft-el.

Gröna föregångare

Hela vår verksamhet bygger från grunden på en cirkulär affärsmodell där vi förenar högkvalitativa och varaktiga produkter med en tjänst som vårdar och återupprättar produktens kvalitet, där vi hanterar och kontrollerar så att den kan tjäna 
sitt syfte om och om igen. 
Från denna grund har vi valt att jobba vidare inom det miljöfokuserade området och sätta 
standarden som föregångare, inte bara i branschen utan även inom näringslivet som sådant.

En del av vårt arbete har legat i att ta fram ett särskilt, och numera prisvinnande, slutet tvättsystem som återanvänder vatten och energi. Vi har som första mattvätteri i världen börjat använda bioteknologiskt rengöringsmedel. En naturlig process där microorganismer sköter jobbet genom att bryta ner smuts på ett sätt som är oskadligt för människor, djur och natur.

 

Vi är fossilbränslefria i vår verksamhet genom att driva tvättprocessen med biogas och enbart använda el från vind- och solkraft. Dessutom har vi tagit fram ett optimerat leveranssystem där samtliga av våra ordinarie kundleveranser sker med biogasdrivna transportbilar.

Detta är bara några exempel från en rad åtgärder av ett innovativt svenskt företag som precis lyckats plocka hem miljöpris på Europanivå.

Vi tvättar naturligt med regnvatten och dresserade bakterier!

De bakterier vi använder i tvättvattnet är av samma typ som finns naturligt i vattendrag. Skillnaden är att de är dresserade att äta viss typ av smuts. Bakterierna matas med näring en gång i veckan.

Tvättmaskinens energi fås genom naturgas som både värmer vatten och ser till att torktumlaren fungerar. Systemet är helt slutet, vilket betyder att inget vatten lämnar kedjan. Upp till 98% av vattnet används igen, resten dunstar. Det som tillförs är regnvatten som vi samlar in från våra stora takytor och vidare ner i en vattentank via hängrännor och stuprör. Det renade vattnet håller 30 –35 grader vilket reducerar uppvärmningen avsevärt. Även tvättmedelsdoseringen minskas med 60 procent.

Miljövänlig mattvätt av hyrmattor

Naturligt rent med bioteknik


Vi arbetar ständigt med att stärka vår miljöprofil. Som ett led i denna miljösatsning införde vi en ny, unik tvättmetod i vår tvätterianläggning hösten 2012. Som det första mattvätteriet i världen började vi använda bioteknologiska tvättmedel från det lilla, högteknologiska företaget Innu-Science i Kanada.

Så här fungerar det
Idag går ca 50% av all olja som vi plockar upp ur jordskorpan åt till att producera kemiska molekyler, som är de aktiva ämnena i traditionella rengöringsmedel. På sikt är detta en ohållbar utveckling. Bioteknik, med tvättmedel från Innu-Sceince, går istället ut på att få naturens egna mikroorganismer, t.ex. bakterier, svampar och mögel, att producera reaktiva ämnen som rengör i stort sett helt utan hjälp av kemikalier.

Naturliga enzymer och proteiner bryter ner och tar bort fett och smuts, och efterlämnar bakterier som fortsätter att göra rent och ta bort lukt. Den här typen av bakterier är helt ofarliga för människor, djur och natur.

Miljön och kunderna är vinnarna
Bakterierna är som mest effektiva i låga vattentemperaturer. Nu kan vi därför sänka temperaturen i tvättvattnet. Eftersom rengöringen dessutom sker i stort sett helt utan kemikalier, så har vår nya tvättmetod en gynnsam påverkan på miljön. Men det är inte bara miljön som är vinnare, utan även du som är kund hos oss. Våra tester har nämligen visat att när mattorna tvättats med bioteknik blir ytspänningen bättre. Det innebär att mattorna kan suga upp mer vätska. Och för dig är det en stor fördel. Ju mer smuts och vätska som fastnar i entrémattan, desto renare blir det inne i dina lokaler.

 

Miljöanpassad anläggning

2005 flyttade vi till Stora Bernstorp utanför Malmö i nya miljöanpassade lokaler, ca 1500 kvm med bland annat en egen gasmack och toppmodern automatiserad tvättanläggning där regnvatten tillförs i tvättprocessen. Denna anläggning var det första tvätteriet i södra Sverige med Svanenlicens. Senaste tillskottet 2015 är solpaneler på taket.

Miljöanpassade anläggningen

Miljöpolicy

Hr Björkmans Entrémattors miljöpolicy är ett led i vår strävan att inta tätpositionen i tvätteribranschen beträffande miljöansvar och miljövänligt handlande både vad gäller vår tjänsteproduktion dvs tvätt och leverans av matta och vad gäller produkterna vi köper in för att utöva densamma.

 Hr Björkmans Entrémattor ser till att:

  1. efterleva eller ligga steget före gällande miljölagstiftning och andra bindade krav från våra intressenter.
  1. välja miljövänliga alternativ och arbeta aktivt med uppsatta miljömål och därmed förebygga och minska miljöföroreningar vid våra transporter och i vårt tvätteri genom val av bränlse, optimering av leveranser, en effektiv energianvändning och minskad kemikalieanvändning.
  2. sprida informationen om vårt mijöarbete till både kunder, anställda och leverantörer
  3. löpande sätta nya mätbara mål för att säkerställa ständiga förbättringar av miljöledningssystemet och verksamhetens miljöpåverkan.
  4. Nyttan för kunden ska alltid vägas in

Ännu en biogasdriven mattbil!

Transporterna är vår största miljöpåverkan, därför sker samtliga ordinare leveranser med biogasbilar.