Fakta

  • Omsättning : 70 msek
  • Antal kunder: 6500
  • Område: Skåne, Halland, Blekinge, Småland, Göteborg, Östergötland, Stockholm, Uppsala och Norrbotten
  • Antal anställda: 45
  • Antal tvätteri: 3
  • Antal depåer: 2
  • Startår: 1993