Fakta

  • Omsättning : ca 50 msek
  • Antal kunder: ca 5000
  • Område: Skåne, Halland, Blekinge, Småland, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Norrbotten
  • Antal anställda: 40
  • Antal tvätteri: 4
  • Antal depåer: 1
  • Startår: 1993