Logo EcoDriving

ECO Driving.
Transporterna är
vår största miljöpåverkan.

Alla våra medarbetare som kör i tjänst har därför genomgått en EcoDriving-utbildning för att kunna minska bränsleförbrukning och utnyttja fordonet på bästa sätt ur miljösynpunkt.

EcoDriving är ett utbildningspaket som lär dig att köra ekonomiskt och sparsamt samtidigt som du värnar om miljön. Det handlar om teknik, miljö och ekonomi i samverkan. EcoDriving innehåller de senaste rönen om energibesparing och vad som påverkar ett ekonomiskt körsätt.

För mer information kring ECODriving besök…

Dela