Förenta Nationernas 193 medlemsländer har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030

  1. Att avskaffa extrem fattigdom
  2. Att minska ojämlikheter
  3. Att lösa klimatkrisen
  4. Att främja fred och rättvisa.

Globala målen är med sina 17 mål och 169 delmål den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som någonsin har antagits. Målen utgör en plan för hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor, men din hjälp behövs för att målen ska bli verklighet!

I vårt miljöarbete fokuserar vi på följande 5 globala mål

Hr Björkmans Globala mål

Hr Björkmans engagemang i Globala Målen

EU:s miljölednings och miljörevisionsordning (EMAS) är ett miljöledningssystem för att organisera miljöarbetet på ett företag eller i en organisation. EMAS kräver att ett företag eller en organisation årligen utarbetar och publicerar resultatet av miljöledningsarbetet i en granskad och godkänd miljöredovisning.

Miljöledningssystem är ett sätt att organisera och integrera miljöarbetet i en organisations verksamhet. Det är ett systematiskt sätt förbättra organisationens miljöprestanda genom de fyra stegen planera, genomföra, följa upp och agera. Inom ramen för miljöledningsarbetet ska ansvarsfördelningen vara tydlig och bland annat ska rutiner finnas för att säkerställa att organisationen förbättrar sin positiva miljöpåverkan och minskar sin negativa miljöpåverkan. På så sätt bidrar organisationen också till Sveriges miljömål och FNs globala hållbarhetsmål.

Läs mer om EMAS här…

Läs vår miljöredovisning för 2022 här, ladda ner pdf…

Dela