Visselblåsarfunktion

Så här gör du om du vill rapportera ett ärende via vår visselblåsarfunktion.
I de flesta fall är de konventionella rapporteringsvägarna optimala, där du kan vända dig till din närmaste chef eller din kontaktperson på Hr Björkmans Entrémattor AB. Men om situationen är känslig eller besvärlig, och om du känner att det kan bli problematiskt för dig att delge information – då finns möjligheten att utnyttja vår visselblåsarfunktion.
Du har möjlighet att välja mellan att rapportera genom ett webbaserat formulär, där du successivt fyller i information och beskriver händelsen, eller så kan du ringa in ditt ärende alternativt boka ett personligt möte. Vi strävar efter att skapa en trygg och öppen miljö där du kan rapportera eventuella problem utan rädsla för repressalier.

Länk till visselblåsarrapportering hittar du här
• Telefonnummer för rapportering: +46 77 140 21 34

Oavsett vilken väg du väljer att rapportera genom, kan du vara trygg i att din identitet som visselblåsare alltid förblir anonym och att ditt ärende hanteras med fullständig konfidentialitet. Varje inkommande anmälan blir noggrant utredd för att säkerställa att alla ärenden tas på allvar och behandlas på ett korrekt sätt. Din integritet och säkerhet är av högsta prioritet för oss.

Läs mer i bifogade dokument