Hyr entrémattor
för alla behov

LogoMat  finns i alla färger

EcoSmartSolution™

Hr Björkmans egna miljömärkning för tvätt av entremattor är en del av den cirkulära affärsmodellen

Cirkulär affärsmodell

Eftersom hela vår verksamhet bygger från grunden på en cirkulär affärsmodell där vi förenar högkvalitativa och varaktiga produkter med en tjänst som vårdar och återupprättar produktens kvalitet, hanterar och kontrollerar vi så att den kan tjäna sitt syfte om och om igen. Utifrån denna grund har vi valt att jobba vidare inom det miljöfokuserade området och sätta standarden som föregångare, inte bara i branschen utan även inom näringslivet som sådant.

Bioteknologisk mattvätt

En del av vårt arbete har legat i att ta fram ett särskilt, och numera prisvinnande, slutet tvättsystem som återanvänder vatten och energi. I enlighet med det har vi som första mattvätteri i världen använt bioteknologiskt rengöringsmedel sedan 2012. En naturlig process där microorganismer sköter jobbet genom att bryta ner smuts på ett sätt som är oskadligt för människor, djur och natur. Läs mer om våra miljöcertifieringar här…

Fossilfria leveranser

Vi är fossilbränslefria i vår verksamhet genom att driva tvättprocessen med biogas eller biogasol och enbart använda el från vind- och solkraft. Dessutom har vi tagit fram ett optimerat leveranssystem där samtliga av våra ordinarie kundleveranser sker med transportbilar drivna med biogas, el eller HVO 100. Läs mer om våra miljöcertifieringar här…

100% Fossilfritt bränsle

Redan 2005 genomfördes samtliga kundleverans med fossilfritt bränsle. Hr Björkmans Entrémattor AB skrev 2014 under uppropet 100% Fossilfritt Bränsle i Skåne som togs fram av den regionala klimatberedningens arbete 2009.
Transporterna är vår största miljöpåverkan, därför var det tidigt ett fokus för oss att byta till fossilfritt bränsle. Läs mer om våra miljöcertifieringar här…

Slutet tvättsystem

Sedan september 1997 tvättas våra mattor i Arlöv i en anläggning där 98% av vattnet återanvänds i ett slutet system. Vattnet renas biologiskt av mikroorganismer. Vattnet i systemet håller ca 33°C och behöver endast värmas upp med högst ca 7 grader. Till största delen används bioteknologiskt tvättmedel som fungerar optimalt i låga grader. Till det slutna vattensystemet tillförs även regnvatten. Uppvärmning av vatten sker genom en biogaseldad panna. Även företagets torktumlare är biogasdriven. Läs mer om våra miljöcertifieringar här…

Miljöledning

Då våra tjänster och produkter redan är miljövänliga känns det naturligt för oss att lägga en miljöaspekt på hela verksamheten.  Vi använder oss av flera  miljöredovisningssystem som SS-EN ISO 14001-standarden samt EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, EMAS. Miljöledningssystemen fungerar som verktyg för att uppnå uppsatta miljömål och är kontrollfunktioner för ständig miljöförbättring. Läs mer om våra miljöcertifieringar här…

Så här tycker våra kunder om
Hr Björkmans Entrémattor och vår tjänst

Senaste nytt från Hr Björkmans Entrémattor
Länk till vårt Newsroom

Hyr entrémattor från Hr Björkman. Entrématta.

Hyr entrémattor
för alla behov

LogoMat finns
i alla färger

EcoSmartSolution miljövänligen mattvätt av Hr Björkman. Entrématta.

EcoSmartSolution™

Hr Björkmans egna miljömärkning för tvätt av entremattor
är en del av den cirkulära affärsmodellen

Cirkulär affärsmodell

Hela vår verksamhet bygger från grunden på en cirkulär affärsmodell där vi förenar högkvalitativa och varaktiga produkter med en tjänst som vårdar och återupprättar produktens kvalitet, där vi hanterar och kontrollerar så att den kan tjäna sitt syfte om och om igen. Från denna grund har vi valt att jobba vidare inom det miljöfokuserade området och sätta standarden som föregångare, inte bara i branschen utan även inom näringslivet som sådant. Läs mer om våra miljöcertifieringar här…

Bioteknologisk matttvätt

En del av vårt arbete har legat i att ta fram ett särskilt, och numera prisvinnande, slutet tvättsystem som återanvänder vatten och energi. Vi har som första mattvätteri i världen börjat använda bioteknologiskt rengöringsmedel. En naturlig process där microorganismer sköter jobbet genom att bryta ner smuts på ett sätt som är oskadligt för människor, djur och natur. Läs mer om våra miljöcertifieringar här…

Fossilfria leveranser

Vi är fossilbränslefria i vår verksamhet genom att driva tvättprocessen med biogas eller biogasol och enbart använda el från vind- och solkraft. Dessutom har vi tagit fram ett optimerat leveranssystem där samtliga av våra ordinarie kundleveranser sker med transportbilar drivna med biogas, el eller HVO 100. Läs mer om våra miljöcertifieringar här…

100% Fossilfritt bränsle

Redan 2005 genomfördes samtliga kundleverans med fossilfritt bränsle. Hr Björkmans Entrémattor AB skrev 2014 under uppropet 100% Fossilfritt Bränsle i Skåne som togs fram av den regionala klimatberedningens arbete 2009.
Transporterna är vår största miljöpåverkan, därför var det tidigt ett fokus för oss att byta till fossilfritt bränsle. Läs mer om våra miljöcertifieringar här…

Slutet tvättsystem

Sedan september 1997 tvättas våra mattor i Arlöv i en anläggning där 98% av vattnet återanvänds i ett slutet system. Vattnet renas biologiskt av mikroorganismer. Vattnet i systemet håller ca 33°C och behöver endast värmas upp med högst ca 7 grader. Till största delen används bioteknologiskt tvättmedel som fungerar optimalt i låga grader. Till det slutna vattensystemet tillförs även regnvatten. Uppvärmning av vatten sker genom en biogaseldad panna. Även företagets torktumlare är biogasdriven. Läs mer om våra miljöcertifieringar här…

Miljöledning

Då våra tjänster och produkter redan är miljövänliga känns det naturligt för oss att lägga en miljöaspekt på hela verksamheten.  Vi använder oss av flera  milöredovisningssystem som SS-EN ISO 14001-standarden samt EMAS som är EU:s styrningen och revisionsordningen  för miljöarbetet.
Miljöledningssystemen fungerar som verktyg för att uppnå uppsatta miljömål och är kontrollfunktioner för ständig miljöförbättring. Läs mer om våra miljöcertifieringar här…

Så här tycker våra kunder om
Hr Björkmans Entrémattor och vår tjänst

Senaste nytt från Hr Björkmans Entrémattor.
Länk till vårt Newsroom