Logo ISO 14001

Hr Björkmans Entrémattor är ISO Certifierad för ISO 14001

ISO 14001 är en certifiering av ledningssystem för miljö. Ett certifierat ledningssystem för miljö ger förutsättningar för ett effektivt och systematiskt miljöarbete som tillför värde för organisationen och dess kunder. Det blir ett verktyg för att minska miljöbelastningen genom ständiga förbättringar mot hållbar utveckling.

Hos RISE Certifieringsorgan uttrycker man det så här:

”Organisationer som certifierar sig för ISO 14001 visar både internt och externt att den gör ett aktivt val gällande verksamhetens miljöstyrning och hur verksamhetens produkter och tjänster påverkar miljön över sin livstid.”

Dela