Logo ISO 9001

Hr Björkmans är
Certifierad för ISO 9001

En Certifiering ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att möta våra kundernas behov. Standarderna inom ISO 9000-serien används idag av många tjänste- och varuproducerande företag, inom offentlig och ideell verksamhet i hela världen. I Sverige certifieras ett nytt företag enligt ISO 9001 varje dag  och vissa företag har till och med standarden som krav för att göra affärer. Standarden kan användas av alla typer av verksamheter, stora som små.

Hos RISE Certifieringsorgan uttrycker man det så här:

”Organisationer som certifierar sig för ISO 9001 visar både internt och externt att den gör ett aktivt val gällande verksamhetens kvalitetsstyrning. Effektiva och systematiskt använda kvalitetsledningssystem tillför värde genom att tillvarata krav från intressenter och vända dessa till konkurrensfördelar. ”

Dela