Logo EMAS Awards

Vi presenterar vår miljöredovisning
varje år enligt EMAS

Klicka på bilden och läs Hr Björkmans Miljöredovisning 2022

EU:s miljölednings och miljörevisionsordning (EMAS) är ett miljöledningssystem för att organisera miljöarbetet på ett företag eller i en organisation. EMAS kräver att ett företag eller en organisation årligen utarbetar och publicerar resultatet av miljöledningsarbetet i en granskad och godkänd miljöredovisning.

Miljöledningssystem är ett sätt att organisera och integrera miljöarbetet i en organisations verksamhet. Det är ett systematiskt sätt förbättra organisationens miljöprestanda genom de fyra stegen planera, genomföra, följa upp och agera. Inom ramen för miljöledningsarbetet ska ansvarsfördelningen vara tydlig och bland annat ska rutiner finnas för att säkerställa att organisationen förbättrar sin positiva miljöpåverkan och minskar sin negativa miljöpåverkan. På så sätt bidrar organisationen också till Sveriges miljömål och FNs globala hållbarhetsmål.

Läs mer om EMAS hos Naturvårdsverket klicka här…

Dela