Miljöcertifierad mattvätt

Hr Björkmans Entrémattor AB
har vunnit EMAS awards 2014.

Klicka på bilden och läs Hr Björkmans Miljöredovisning 2022

Först i världen

Hr Björkmans Entrémattor har specialiserat sig på mattor för en ren och välkomnande entré. Sedan starten 1993 har företaget med framgång hyrt ut mattor runt om i Skåne och de senaste åren även etablerat sig i Stockholm och Göteborg. Miljön var redan från starten en central fråga och 2005 uppförde man en toppmodern tvättanläggning utanför Malmö. Hr Björkmans har som första mattvätteri i världen valt att använda sig av den revolutionerande metoden som går ut på att låta naturens egna mikroorganismer ta hand om smutsen. Detta har enligt företagets tester även visat sig mer effektivt än traditionella kemikaliebaserade tvättmedel. Årets EMAS-tävling med titeln ”Effective eco-innovations supporting improvements in environmental performance” fokuserade på eko-innovationer och det var tack vare malmöföretagets innovativa tvättanläggning som priset i kategorin ”small companies” kammades hem. Hr Björkmans har själva utvecklat ett slutet system där upp till 98 % av vattnet i tvättprocessen återanvänds, resten dunstar bort och ersätts med regnvatten som samlats upp från anläggningens stora takytor. Detta har resulterat i stora energi- och vattenbesparingar tillsammans med mindre utsläpp av förorenat vatten.

Effektiv eko-innovation

Det europeiska EMAS Award är det mest prestigefyllda priset inom miljöledning och har arrangerats för EMAS-registrerade organisationer sedan 2005. EMAS, som etablerades av EU kommissionen, belönar de främsta miljöinsatserna bland registrerade organisationer runt om i Europa. Nominerade bidrag från länder som England, Irland, Belgien och Tyskland var med och tävlade om det prestigefyllda priset, men det var det miljöfokuserade malmöföretaget Hr Björkmans Entrémattor AB som kammade hem segern. ”Vi är stolta över att ett mattuthyrningsföretag från Malmö kan vara med och leda utvecklingen på Europanivå”, säger Carl Johan Björkman, VD och grundare av Hr Björkmans Entrémattor. ”Detta visar att alla kan vara med och dra sitt strå till stacken och vi hoppas kunna inspirera andra”.

Transporterna är den största miljöpåverkan

Utmaningen ”100 % fossilbränslefritt Skåne 2020” skapades i november 2009 i samband med att den regionala Klimatberedningens arbete antogs. Beredningen, som leddes av Region Skåne, men där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och många andra var delaktiga, visade på allvaret i situationen globalt.

Man uppmärksammade också möjligheterna som ligger i att agera lokalt och Region Skåne var först med att anta utmaningen, många kommuner, företag och privatpersoner har där efter anslutit sig. Tillsammans blir vi starkare i vår miljöpåverkan.

Hr Björkmans miljöcertifieringar

Miljöcertifierad mattvätt

Logo ISO 9001

ISO Certifiering

Certifiering av ledningssystem för kvalitet – ISO 9001

Logo EMAS Awards

EMAS

EMAS kräver att ett företag eller en organisation årligen utarbetar och publicerar resultatet av miljöledningsarbetet i en granskad och godkänd miljöredovisning.

Ladda ner vår Miljöredovisning här…

Logo ISO 14001

ISO Certifiering

Certifiering av ledningssystem för miljö – ISO 14001

100% fossilfritt

Utmaningen ”100 % fossilbränslefritt Skåne 2020” skapades i november 2009. Beredningen, som leddes av Region Skåne där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och många andra var delaktiga, visade på allvaret i situationen globalt men också möjligheten som ligger i att agera lokalt. Region Skåne var först med att anta utmaningen och många kommuner, företag och privatpersoner har där efter anslutit sig.

ECO Driving

Transporterna är vår största miljöpåverkan. Alla våra chaufförer har därför genomgått en EcoDriving-utbildning för att kunna minska bränsleförbrukning och utnyttja fordonet på bästa sätt ur miljösynpunkt.

Logo EcoSmartSolution

EcoSmartSolution

När du hyr matta av oss kan du vara säker på att vi har miljötänk i allt vi gör. Vi har utformat en lösning EcoSmartSolution™som erbjuder marknadens mest miljövänliga alternativ, tillsammans med en symbol som gör det lättare för dig och andra att känna igen det goda valet.

Vårt tvätteri är ett helt slutet system

Vårt system är helt slutet, vilket betyder att inget vatten lämnar kedjan. Upp till 98% av vattnet används igen, resten dunstar. Det som tillförs är regnvatten som vi samlar in från våra stora takytor och vidare ner i en vattentank via hängrännor och stuprör. Det renade vattnet håller 30 –35 grader vilket reducerar uppvärmningen avsevärt. Tvättmaskinens energi fås genom Biogas som både värmer vatten och ser till att torktumlaren fungerar.
Även tvättmedelsdoseringen minskas med 60 procent. De bakterier vi använder i tvättvattnet är av samma typ som finns naturligt i vattendrag. Skillnaden är att de är dresserade att äta viss typ av smuts. Bakterierna matas med näring en gång i veckan.

Ladda ner vårt Miljöblad här…

Hr Björkmans miljöarbete

EcoSmartSolution™

När du hyr matta av oss kan du vara säker på att vi har ett miljötänk i allt vi gör genom vår miljöcertifierade mattvätt. Vi har utformat en lösning vi kallar EcoSmartSolution™som erbjuder marknadens mest miljövänliga alternativ, tillsammans med en symbol som gör det lättare för dig och andra att känna igen det goda valet. Du hittar symbolen på alla våra mattor.
Här ser du några av huvudpunkterna för vår ekosmarta mattlösning EcoSmartSolution™

 • Återanvändningsprocess genom vår cirkulära affärsmodell
 • Bioteknologisk rengöringsprocess
 • Fossilbränslefria leveranser.
 • 100% fossilbränslefridriven verksamhet
 • Slutet tvättsystem med 98 % vatten-återanvändning och resterande 2% regnvatten
 • Certifierade enligt ISO 9001 ISO 14001, EMAS, Clean Green, Ecodriving certifierade distributörer

Dresserade bakterier

Vi tvättar naturligt med regnvatten och dresserade bakterier och 98% av vattnet återanvänds.

Dresserade bakterier
De bakterier vi använder i tvättvattnet är av samma typ som finns naturligt i vattendrag. Skillnaden är att de är dresserade att äta viss typ av smuts. Bakterierna matas med näring en gång i veckan.

Naturgas & slutet system
Tvättmaskinens energi fås genom naturgas som både värmer vatten och ser till att torktumlaren fungerar. Systemet är helt slutet, vilket betyder att inget vatten lämnar kedjan. Upp till 98% av vattnet används igen, resten dunstar. Det som tillförs är regnvatten som vi samlar in från våra stora takytor och vidare ner i en vattentank via hängrännor och stuprör. Det renade vattnet håller 30 –35 grader vilket reducerar uppvärmningen avsevärt. Även tvättmedelsdoseringen minskas med 60 procent.

Cirkulär affärsmodell

Hr Björkmans Entrémattor är gröna föregångare i tvätteribranschen och har idag en miljöcertifierad mattvätt.
Hela vår verksamhet bygger från grunden på en cirkulär affärsmodell där vi förenar högkvalitativa och varaktiga produkter med en tjänst som vårdar och återupprättar produktens kvalitet, där vi hanterar och kontrollerar så att den kan tjäna 
sitt syfte om och om igen. 
Från denna grund har vi valt att jobba vidare inom det miljöfokuserade området och sätta 
standarden som föregångare, inte bara i branschen utan även inom näringslivet som sådant.

Slutet tvättsystem som återanvänder vatten och energi
En del av vårt arbete har legat i att ta fram ett särskilt, och numera prisvinnande, slutet tvättsystem som återanvänder vatten och energi. Vi har som första mattvätteri i världen börjat använda bioteknologiskt rengöringsmedel. En naturlig process där microorganismer sköter jobbet genom att bryta ner smuts på ett sätt som är oskadligt för människor, djur och natur.

100% Fossilfria
Vi är fossilbränslefria i vår verksamhet genom att driva tvättprocessen med biogas och enbart använda el från vind- och solkraft. Dessutom har vi tagit fram ett optimerat leveranssystem där samtliga av våra ordinarie kundleveranser sker med fossilbränslefria leveranser.
Detta är bara några exempel från en rad åtgärder av ett innovativt svenskt företag som precis lyckats plocka hem miljöpriset EMAS på Europanivå.

Bioteknik

Naturligt rent med bioteknik
Vi arbetar ständigt med att stärka vår miljöprofil. Som ett led i denna miljösatsning införde vi en ny, unik tvättmetod i vår tvätterianläggning hösten 2012. Som det första mattvätteriet i världen började vi använda bioteknologiska tvättmedel från det lilla, högteknologiska företaget Innu-Science i Kanada.

Så här fungerar det
Idag går ca 50% av all olja som vi plockar upp ur jordskorpan åt till att producera kemiska molekyler, som är de aktiva ämnena i traditionella rengöringsmedel. På sikt är detta en ohållbar utveckling. Bioteknik, med tvättmedel från Innu-Sceince, går istället ut på att få naturens egna mikroorganismer, t.ex. bakterier, svampar och mögel, att producera reaktiva ämnen som rengör i stort sett helt utan hjälp av kemikalier. Naturliga enzymer och proteiner bryter ner och tar bort fett och smuts, och efterlämnar bakterier som fortsätter att göra rent och ta bort lukt. Den här typen av bakterier är helt ofarliga för människor, djur och natur.

Miljön och kunderna är vinnarna
Bakterierna är som mest effektiva i låga vattentemperaturer. Nu kan vi därför sänka temperaturen i tvättvattnet. Eftersom rengöringen dessutom sker i stort sett helt utan kemikalier, så har vår nya tvättmetod en gynnsam påverkan på miljön. Men det är inte bara miljön som är vinnare, utan även du som är kund hos oss. Våra tester har nämligen visat att när mattorna tvättats med bioteknik blir ytspänningen bättre. Det innebär att mattorna kan suga upp mer vätska. Och för dig är det en stor fördel. Ju mer smuts och vätska som fastnar i entrémattan, desto renare blir det inne i dina lokaler.

Fossilbränslefria distributionsbilar

Alla mattbilar hos Hr Björkmans Entrémattor är fossilbränslefria. Eftersom transporterna är vår största miljöpåverkan har vi satsat stort på att byta ut alla våra lastbilar till fossilbränslefria lastbilar för våra dagliga mattleveranser över hela Sverige.

Solpaneler

Vi har solpaneler på taket på vårt största tvätteri i Arlöv. Detta är ytterligare ett fossilbränslefritt steg i Hr Björkmans miljöarbete. Solcellerna täcker mellan 40-60 procent av den totala elförbrukningen. Resten av elförbrukningen kommer från vindkraft-el.

Miljöanpassad anläggning

Miljöanpassad anläggning. 2005 flyttade vi till Stora Bernstorp utanför Malmö i nya miljöanpassade lokaler, ca 1 500 kvm med bland annat en egen gasmack och en toppmodern automatiserad tvättanläggning där regnvatten tillförs i tvättprocessen. Denna anläggning var det första tvätteriet i södra Sverige med Svanenlicens. Senaste tillskottet 2015 är solpaneler på taket.

Miljöcertifierad mattvätt

miljöcertifierad mattvätt

Hr Björkmans Entrémattor vann
EMAS awards 2014.

Först i världen

Hr Björkmans Entrémattor har specialiserat sig på mattor för en ren och välkomnande entré. Sedan starten 1993 har företaget med framgång hyrt ut mattor runt om i Skåne och de senaste åren även etablerat sig i Stockholm och Göteborg. Miljön har alltid varit en central fråga och 2005 uppförde man en toppmodern tvättanläggning utanför Malmö. Hr Björkmans har som första mattvätteri i världen valt att använda sig av den revolutionerande metoden som går ut på att låta naturens egna mikroorganismer ta hand om smutsen. Detta har enligt företagets tester även visat sig mer effektivt än traditionella kemikaliebaserade tvättmedel. Årets EMAS-tävling med titeln ”Effective eco-innovations supporting improvements in environmental performance” fokuserade på eko-innovationer och det var tack vare malmöföretagets innovativa tvättanläggning som priset i kategorin ”small companies” kammades hem. Hr Björkmans har själva utvecklat ett slutet system där upp till 98 % av vattnet i tvättprocessen återanvänds, resten dunstar bort och ersätts med regnvatten som samlats upp från anläggningens stora takytor. Detta har resulterat i stora energi- och vattenbesparingar tillsammans med mindre utsläpp av förorenat vatten.

Effektiv eko-innovation

Det europeiska EMAS Award är det mest prestigefyllda priset inom miljöledning och har arrangerats för EMAS-registrerade organisationer sedan 2005. EMAS, som etablerades av EU kommissionen, belönar de främsta miljöinsatserna bland registrerade organisationer runt om i Europa. Nominerade bidrag från länder som England, Irland, Belgien och Tyskland var med och tävlade om det prestigefyllda priset, men det var det miljöfokuserade malmöföretaget Hr Björkmans Entrémattor AB som kammade hem segern. ”Vi är stolta över att ett mattuthyrningsföretag från Malmö kan vara med och leda utvecklingen på Europanivå”, säger Carl Johan Björkman, VD och grundare av Hr Björkmans Entrémattor. ”Detta visar att alla kan vara med och dra sitt strå till stacken och vi hoppas kunna inspirera andra”.

miljöcertifierad mattvätt

Transporterna har den största miljöpåverkan

Utmaningen ”100 % fossilbränslefritt Skåne 2020” skapades i november 2009 i samband med att den regionala Klimatberedningens arbete antogs. Beredningen, som leddes av Region Skåne, men där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och många andra var delaktiga, visade på allvaret i situationen globalt.

Man uppmärksammade också möjligheterna som ligger i att agera lokalt och Region Skåne var först med att anta utmaningen, många kommuner, företag och privatpersoner har där efter anslutit sig. Tillsammans blir vi starkare i vår miljöpåverkan.

miljöcertifierad mattvätt

Hr Björkmans miljöcertifieringar

Logo ISO 9001

ISO 9001

Certifiering av ledningssystem för kvalitet – ISO 9001

Logo EMAS Awards

EMAS

EMAS kräver att ett företag eller en organisation årligen utarbetar och publicerar resultatet av miljöledningsarbetet i en granskad och godkänd miljöredovisning.

Ladda ner vår Miljöredovisning här…

Logo ISO 14001

ISO 14001

Certifiering av ledningssystem för miljö – ISO 14001

100% fossilfritt

Utmaningen ”100 % fossilbränslefritt Skåne 2020” skapades i november 2009. Beredningen, som leddes av Region Skåne där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och många andra var delaktiga, visade på allvaret i situationen globalt men också möjligheten som ligger i att agera lokalt. Region Skåne var först med att anta utmaningen och många kommuner, företag och privatpersoner har där efter anslutit sig.

ECO Driving

Transporterna är vår största miljöpåverkan. Alla våra chaufförer har därför genomgått en EcoDriving-utbildning för att kunna minska bränsleförbrukning och utnyttja fordonet på bästa sätt ur miljösynpunkt.

Logo EcoSmartSolution

EcoSmartSolution

När du hyr matta av oss kan du vara säker på att vi har miljötänk i allt vi gör. Vi har utformat en lösning EcoSmartSolution™som erbjuder marknadens mest miljövänliga alternativ, tillsammans med en symbol som gör det lättare för dig och andra att känna igen det goda valet.

Vårt tvätteri
är ett helt slutet system

Vårt system är helt slutet, vilket betyder att inget vatten lämnar kedjan. Upp till 98% av vattnet används igen, resten dunstar. Det som tillförs är regnvatten som vi samlar in från våra stora takytor och vidare ner i en vattentank via hängrännor och stuprör. Det renade vattnet håller 30 –35 grader vilket reducerar uppvärmningen avsevärt. Tvättmaskinens energi fås genom Biogas som både värmer vatten och ser till att torktumlaren fungerar.
Även tvättmedelsdoseringen minskas med 60 procent. De bakterier vi använder i tvättvattnet är av samma typ som finns naturligt i vattendrag. Skillnaden är att de är dresserade att äta viss typ av smuts. Bakterierna matas med näring en gång i veckan.

Ladda ner vårt Miljöblad här…

Hr Björkmans miljöarbete

EcoSmartSolution

När du hyr matta av oss kan du vara säker på att vi har ett miljötänk i allt vi gör genom vår miljöcertifierade mattvätt. Vi har utformat en lösning vi kallar EcoSmartSolution™som erbjuder marknadens mest miljövänliga alternativ, tillsammans med en symbol som gör det lättare för dig och andra att känna igen det goda valet. Du hittar symbolen på alla våra mattor.
Här ser du några av huvudpunkterna för vår ekosmarta mattlösning EcoSmartSolution™

 • Återanvändningsprocess genom vår cirkulära affärsmodell
 • Bioteknologisk rengöringsprocess
 • Biogasdrivna leveranser
 • 100% fossilbränslefridriven verksamhet
 • Slutet tvättsystem med 98 % vatten-återanvändning och resterande 2% regnvatten
 • Certifierade enligt ISO 9001 ISO 14001, EMAS, Clean Green, Ecodriving certifierade distributörer

Dresserade bakterier

Vi tvättar naturligt med regnvatten och dresserade bakterier och 98% av vattnet återanvänds.

Dresserade bakterier
De bakterier vi använder i tvättvattnet är av samma typ som finns naturligt i vattendrag. Skillnaden är att de är dresserade att äta viss typ av smuts. Bakterierna matas med näring en gång i veckan.

Naturgas & slutet system
Tvättmaskinens energi fås genom naturgas som både värmer vatten och ser till att torktumlaren fungerar. Systemet är helt slutet, vilket betyder att inget vatten lämnar kedjan. Upp till 98% av vattnet används igen, resten dunstar. Det som tillförs är regnvatten som vi samlar in från våra stora takytor och vidare ner i en vattentank via hängrännor och stuprör. Det renade vattnet håller 30 –35 grader vilket reducerar uppvärmningen avsevärt. Även tvättmedelsdoseringen minskas med 60 procent.

Cirkulär affärsmodell

Hr Björkmans Entrémattor är gröna föregångare i tvätteribranschen med en miljöcertifierad mattvätt.
Hela vår verksamhet bygger från grunden på en cirkulär affärsmodell där vi förenar högkvalitativa och varaktiga produkter med en tjänst som vårdar och återupprättar produktens kvalitet, där vi hanterar och kontrollerar så att den kan tjäna 
sitt syfte om och om igen. 
Från denna grund har vi valt att jobba vidare inom det miljöfokuserade området och sätta 
standarden som föregångare, inte bara i branschen utan även inom näringslivet som sådant.

Slutet tvättsystem som återanvänder vatten och energi
En del av vårt arbete har legat i att ta fram ett särskilt, och numera prisvinnande, slutet tvättsystem som återanvänder vatten och energi. Vi har som första mattvätteri i världen börjat använda bioteknologiskt rengöringsmedel. En naturlig process där microorganismer sköter jobbet genom att bryta ner smuts på ett sätt som är oskadligt för människor, djur och natur.

100% Fossilfria
Vi är fossilbränslefria i vår verksamhet genom att driva tvättprocessen med biogas och enbart använda el från vind- och solkraft. Dessutom har vi tagit fram ett optimerat leveranssystem där samtliga av våra ordinarie kundleveranser sker med fossilbränslefria leveranser.
Detta är bara några exempel från en rad åtgärder av ett innovativt svenskt företag som precis lyckats plocka hem miljöpriset EMAS på Europanivå.

Bioteknik

Naturligt rent med bioteknik
Vi arbetar ständigt med att stärka vår miljöprofil. Som ett led i denna miljösatsning införde vi en ny, unik tvättmetod i vår tvätterianläggning hösten 2012. Som det första mattvätteriet i världen började vi använda bioteknologiska tvättmedel från det lilla, högteknologiska företaget Innu-Science i Kanada.

Så här fungerar det
Idag går ca 50% av all olja som vi plockar upp ur jordskorpan åt till att producera kemiska molekyler, som är de aktiva ämnena i traditionella rengöringsmedel. På sikt är detta en ohållbar utveckling. Bioteknik, med tvättmedel från Innu-Sceince, går istället ut på att få naturens egna mikroorganismer, t.ex. bakterier, svampar och mögel, att producera reaktiva ämnen som rengör i stort sett helt utan hjälp av kemikalier. Naturliga enzymer och proteiner bryter ner och tar bort fett och smuts, och efterlämnar bakterier som fortsätter att göra rent och ta bort lukt. Den här typen av bakterier är helt ofarliga för människor, djur och natur.

Miljön och kunderna är vinnarna
Bakterierna är som mest effektiva i låga vattentemperaturer. Nu kan vi därför sänka temperaturen i tvättvattnet. Eftersom rengöringen dessutom sker i stort sett helt utan kemikalier, så har vår nya tvättmetod en gynnsam påverkan på miljön. Men det är inte bara miljön som är vinnare, utan även du som är kund hos oss. Våra tester har nämligen visat att när mattorna tvättats med bioteknik blir ytspänningen bättre. Det innebär att mattorna kan suga upp mer vätska. Och för dig är det en stor fördel. Ju mer smuts och vätska som fastnar i entrémattan, desto renare blir det inne i dina lokaler.

Fossilbränslefria bilar

Alla mattbilar hos Hr Björkmans Entrémattor är fossilbränslefria. Eftersom transporterna är vår största miljöpåverkan har vi satsat stort på att byta ut alla våra lastbilar till fossilfria lastbilar för våra dagliga mattleveranser över hela Sverige.

Solpaneler

Vi har solpaneler på taket på vårt största tvätteri i Arlöv. Detta är ytterligare ett fossilbränslefritt steg i Hr Björkmans miljöarbete. Solcellerna täcker mellan 40-60 procent av den totala elförbrukningen. Resten av elförbrukningen kommer från vindkraft-el.

Miljöanpassad anläggning

Miljöanpassad anläggning. 2005 flyttade vi till Stora Bernstorp utanför Malmö i nya miljöanpassade lokaler, ca 1 500 kvm med bland annat en egen gasmack och en toppmodern automatiserad tvättanläggning där regnvatten tillförs i tvättprocessen. Denna anläggning var det första tvätteriet i södra Sverige med Svanenlicens. Senaste tillskottet 2015 är solpaneler på taket.