Logo EcoSmartSolution

EcoSmartSolution™
vår ekosmarta mattlösning

Vi har utformat en lösning vi kallar EcoSmartSolution™som erbjuder marknadens mest miljövänliga alternativ, tillsammans med en symbol som gör det lättare för dig och andra att känna igen det goda valet. Du hittar symbolen på alla våra mattor.
Här ser du några av huvudpunkterna för vår ekosmarta mattlösning EcoSmartSolution™

  • Återanvändningsprocess genom vår cirkulära affärsmodell
  • Bioteknologisk rengöringsprocess
  • Fossilbränslefria leveranser
  • 100% fossilbränslefridriven verksamhet
  • Slutet tvättsystem med 98 % vatten-återanvändning och resterande 2% regnvatten
  • Certifierade enligt ISO 9001 ISO 14001, EMAS, Clean Green, Ecodriving certifierade distributörer

Dela