Vikten av rätt mattvätt 

Det räcker inte med att enbart placera en matta i entrén eller på andra platser i lokalen, den måste även tas om hand om på bästa sätt, vilket görs genom kontinuerlig mattvätt. När du väljer att nyttja vår förstklassiga mattservice hjälper vi dig med båda delar – att hitta rätt mattlösning för dina behov, samt kontinuerlig tvätt av dina nya mattor!

Mattvätt 

Kontinuerlig mattvätt – ett vinnande koncept

De allra flesta företagslokaler är i behov av en effektiv entrématta, oavsett om det innefattar kontor, hotell, restaurang, skola, butik eller annan verksamhet. Då vi lever i ett land med relativt mycket nederbörd under samtliga årstider, blir mattorna däremot snabbt smutsiga. När de fångat upp allt för mycket smuts och väta kan detta leda till att de inte fungerar lika effektivt längre.

För att mattorna alltid ska hålla sig så rena, fräscha och effektiva som möjligt, krävs det att dem tas om hand om på bästa sätt. Något som görs genom kontinuerlig tvätt av de använda mattorna. På HR Björkmans Entrémattor har vi därför utformat ett komplett erbjudande där vi hjälper dig och ditt företag med såväl byte, tvätt, kontroll och leverans av mattor.

På så sätt kan du vara säker på att det alltid finns en ny och fräsch matta i er entré. En matta som dessutom effektivt fångar upp ny väta och smuts, så att lokalerna håller sig fritt från detta elände.

 

Vi tvättar med miljön i åtanke

Inte nog med att vi på HR Björkmans Entrémattor ser till att kontinuerligt tvätta dina mattor, gör vi det med miljön i åtanke. Vi arbetar ständigt med att förstärka vår egna miljöprofil och har därför utvecklat ett prisvinnande tvättsystem som återanvänder såväl vatten som energi. Vi är dessutom det första tvätteriet i världen som använder oss av bioteknologiskt rengöringsmedel.

Vårt prisvinnande och slutna tvättsystem är däremot inte enbart gynnsamt för miljön, utan även för dig som kund. Tester som vi genomfört har nämligen visat att vår bioteknologiska rengöring bidrar till en bättre ytspänning. Något som i sin tur gör att mattorna kan absorbera ännu mer fukt och väta, vilket innebär renare lokaler för dig!

Som du märker är kombinationen av en kontinuerlig mattvätt och vårt miljöarbete ett vinnande koncept som gynnar såväl dig som miljön. Tveka inte på att kontakta våra lokala specialister för att börja nyttja vår mattservice redan idag,

Skåne: 040-18 72 72

Småland: 0476-217 70

Stockholm: 08-230 333

Göteborg: 031-203 333

Norrbotten: 0923-123 33