Vi är nöjda, mattorna gör det dem ska och chaufförerna är artiga och diskreta.