Tycker det fungerar bra och har inte hört annatt från sina kollegor heller.