Vinnare av EMAS awards 2014

Eco-innovation improving environmental performance

Läs pressmeddelandet på di.se

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) är ett styrmedel för organisationer som vill förbättra sin miljöprestanda och ekonomi och informera om sina miljöinsatser. Emas leder till bättre prestanda, ökad trovärdighet och mer insyn och öppenhet i registrerade organisationer. Emas Awards inrättades 2005 av Europeiska kommissionen för att uppmärksamma exempel på miljöledning av hög kvalitet bland de många registrerade organisationerna.

Temat för 2014 års pris är ”Effektiva miljöinnovationer för bättre miljöprestanda”. I år nominerades 29 organisationer från 14 europeiska länder. Vinnarna i var och en av de sex kategorierna valdes ut av en jury bestående av oberoende experter ledd av Elisa Tonda, chef för näringslivs- och industrienheten inom Uneps (FN:s miljöprogram) avdelning för teknik, industri och ekonomi. Prisutdelningsceremonin ägde rum i nya rådhuset i Hannover, Tyskland, i samband med mässan Industrial GreenTec.

P:LAMSMS 544 KOM DG ENV EMAS Awards 2012Konzept & PlanungTa

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020

100procentlogga

Utmaningen ”100 % fossilbränslefritt Skåne 2020” skapades i november 2009 i samband med att den regionala Klimatberedningens arbete antogs. Beredningen, som leddes av Region Skåne, men där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och många andra var delaktiga, visade på allvaret i situationen globalt men också möjligheten som ligger i att agera lokalt. Region Skåne var först med att anta utmaningen och många kommuner, företag och privatpersoner har där efter anslutit sig. Tillsammans blir vi starkare i vår påverkan.

Operating in the Green

Klicka på bilden och läs  om Hr Björkmans Entrémattors miljöarbete i artikeln ”Operating in the Green” från den Nordamerikanska branschtidningen ”Textile Services”.

Textile service companies continue to enhance their focus on the environment. Carl-Johan Bjorkman, owner/operator of Hr Bjorkmans Entremattor AB, a mat launderer based in Malmo, Sweden, recently converted his company’s mat-washing process to a closed system that holds up to 98% of the water, even after some evaporation.The remaining 2% is replaced with water gathered from a rainwater tank. For its conservation efforts, the company recently was named a winner in the European Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 2104 Awards program.

Skärmavbild 2015-09-15 kl. 09.17.43

Certifieringar

3

CLEAN GREEN – TRSA Certifiering

The addition of HR Björkman brings Clean Green’s total ranks to 39 companies and 84 plants. The certification provides these operations with verified, quantified proof of their effectiveness in reducing their customers’ carbon footprint, validating their sustainability through TRSA authentication of their exemplary water and energy conservation and best management practices for reusing, reclaiming and recycling resources.
Mer information: www.trsa.org


2

EMAS

EMAS kräver att ett företag eller en organisation årligen utarbetar och publicerar resultatet av miljöledningsarbetet i en granskad och godkänd miljöredovisning.
Mer information: www.emas.se

Hr Björkmans Miljöredovisning 2021

 

 


SP Certifiering

Mer information: www.sp.se

Transporterna är vår största miljöpåverkan

Alla våra chaufförer har därför genomgått en EcoDriving-utbildning för att kunna minska bränsleförbrukning och utnyttja fordonet på bästa sätt ur miljösynpunkt.

ecodriving

Utbildningen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del. Under den praktiska delen körs samma vägsträcka två gånger. Sträckan är blandad stadstrafik, landsväg och motorväg. Första gången körs sträckan utan EcoDriving-teknik, andra gången körs sträckan med Ecodriving-teknik.

Nedan visas resultatet från vår senaste EcoDriving-utbildning (praktisk del).

Chaufför Medelförbruk.
tur1
Medelförbruk.
tur 2
Medelhast.
tur 1
Medelhast.
tur 2
Föränd.
förbruk.
Föränd.
hast
1 0,89 l/mil 0,77 l/mil 43 km/h 45 km/h 13% minskning 4,5% ökning
2 0,97 l/mil 0,86 l/mil 37 km/h 35 km/h 11% minskning 5% ökning
3 0,92 l/mil 0,79 l/mil 40 km/h 41 km/h 14% minskning 2% ökning

För mer information om EcoDriving besök www.ecodriving.com.