Det finns inget att klaga på. Fungerar klanderfritt.